•  

   

  Mrs. Meyer, Teacher SPED Grades 3-5

  Mrs. Tucker SPED Classroom Instructional Aide 3-5

   

   

  Mrs. Bowman, Teacher

  SPED Classroom Instructional Aides PK-2

  Mrs. Arentz, Mrs. Peterson, Ms. Miller